Ústav pre vzdelávanie pedagógov » RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.