Ústav pre vzdelávanie pedagógov » PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.