Ústav pre vzdelávanie pedagógov » doc. RNDr. Tünde Juríková, PhD.