Ústav pre vzdelávanie pedagógov » Medzinárodná kon­fe­rencia „Vzde­lá­va­nie a spo­loč­nosť”