Ústav pre vzdelávanie pedagógov » Cena za celoživotné dielo Harmónia